Det er helt essentielt at udarbejde en direktørkontrakt, for at regulere arbejdsforholdet i din virksomhed, der ikke er omfattet af funktionærloven. Mange ved alligevel ikke, hvad en direktørkontrakt er og hvad den skal indeholde. Det kan du læse mere om her. 

Hvorfor direktørkontrakt?

Som sagt så omfattes ikke direktører af funktionærloven, og derfor skal alle som har denne stilling, indberettes til erhvervsstyrelsen. Hvis direktøren ikke selv ejer virksomheden, er der faktisk ikke noget krav til at der skal udarbejdes en direktørkontrakt, men det er under alle omstændigheder en god ide at gøre. Det er simpelthen fordi det er vigtigt at få reguleret og aftalt arbejdsforholdet, og ikke mindst foretage en forventningsafstemning. Der er mange der har brug for at forventningsafstemme hvad direktørrollen indebærer og ikke mindst hvilke ansvarsområder man har, i tillæg til økonomiske forpligtelser og rettigheder. Direktørens rettigheder skal formuleres i direktørkontrakten i tillæg til andre forhold som løn, pension, opsigelse og lignende.

Det er som nævnt vigtigt at have en direktørkontrakt for at sikre at der ikke opstår eventuelle konflikter, og at alle parter ved hvordan de skal forholde sig rent juridisk. Derfor skal man også få juridisk bistand når man skal udarbejde en direktørkontrakt. Her kan du læse mere om hvordan du får udarbejdet en direktørkontrakt.

Hvad skal en direktørkontrakt indeholde?

Der er faktisk ingen faste krav til, hvad en direktørkontrakt skal indeholde. Den er i stor grad subjektiv mellem direktøren og virksomheden, og derfor så er der en del forhold der skal afklares. For at udarbejde en direktørkontrakt skal man kontakte en juridisk rådgiver, der kan sætte op kontrakten. Processen foregår på den måde, at man kortlægger hvilke forhold der er i den pågældende virksomhed der har indvirkning på direktørkontrakten. Så skal personlige forhold som løn, pension, barsel opsigelse/fratrædelse og lignende, udarbejdes i kontrakten. Direktører er ikke omfattet af ferieloven, så alle forhold omkring ferie og eventuelle feriepenge, er også noget som direktørkontrakten skal omfatte.

Få udarbejdet en direktørkontrakt til en fast pris på 2.495 kr. Der er ikke nogen formkrav til en direktørkontrakt, på samme måde som det er når det kommer til en ansættelseskontrakt for en lønmodtager. Det er derfor heller ikke noget krav for at kontrakten skal udarbejdes med advokathjælp, for at den skal være gyldig, men det er en fordel i langt de fleste tilfælde. Også så man på et tidligt tidspunkt kan forebygge og forhindre eventuelle juridiske faldgruber eller uenigheder i arbejdsforholdet.