Hvis du går rundt med uforløste traumer enten i krop eller sind, kan det have stor indvirkning på din hverdag.

Du vil kunne opleve forskellige symptomer såsom flashback, øget vagtsomhed eller årvågenhed, angst eller generelt uro i kroppen, som gør det svært for dig at få en normal hverdag til at fungere.

Ofte vil man bevidst forsøge at undgå at blive konfronteret med oplevelser, der kan vække traumet igen. Men det kan være svært at undgå, og ens livskvalitet kan blive forringet.

Der er mange, der lider af uforløste traumer, uden at de nødvendigvis ved, at det er det, det handler om. Uanset hvilken slags traumer, man har, er det en god idé at modtage traumebehandling.

Læs mere i denne artikel. 

Traumebehandling: Der er stor forskel på traumer oplevet i barndommen og i voksenlivet

Udsættes man for traumer i voksenlivet, vil man ofte have større mulighed for at kunne begribe og forstå begivenheden, da hjernen er modnet helt færdig og ens personlighed er udviklet. Når man har en færdigudviklet hjerne, vil man være i stand til at kunne erkende, at begivenheden er hændt, og man vil have lettere adgang til at tale om den eller de begivenheder, der er sket.

Til forskel kan det være noget mere vanskeligt, hvis ens traume eller traumer opstår i barndommen. Barnet vil ikke have samme muligheder for eller evner til at tale om begivenhederne og forstå dens omfang.

Uanset omfang og karakter er det en rigtigt god idé at modtage traumebehandling, da det vil kunne lette din hverdag og mindske symptomerne på de uforløste traumer.

Symptomer på traumer

Traumerne sætter sig som tidligere nævnt både i kroppen som forskellige kropslige symptomer og i sindet.

Det kan f.eks. være i form af flashbacks, hvor man genoplever de traumer, man har oplevet på ny enten via synsindtryk, hørelsesindtryk, lyde eller et kraftigt emotionelt udbrud. Man ser det f.eks. blandt krigsveteraner, der farer voldsomt sammen, når de hører en høj lyd, der minder dem om tiden, hvor en høj lyd betød, at man skulle søge dækning for skud.

Når man farer ofte sammen, betyder det også, at man har udviklet en forhøjet årvågenhed, hvor ens alarmberedskab udsender faresignaler, som er forbundet med den tid, man engang befandt sig i.

Traumebehandling for voksne

Det er heldigvis muligt at gå i behandling for ens traumer uanset om de traumatiske begivenheder er opstået i voksenalderen eller i barndommen.

Man vil ofte opleve, at ens hverdag lettes, når man har været i behandling. Nogle kan gå i kortere forløb, andre vil have brug for længerevarende behandling.

Dette handler også om karakteren af ens traumer, og om man f.eks. har oplevet et eller flere traumer, der på påvirker hinanden.

Se nærmere på den hjemmeside, der linkes til ovenfor, hvor du kan læse mere om den behandling, du vil kunne modtage hos Traumeklinikken. På Traumeklinikken er de professionelle til det, de gør, så det er et godt sted at henvende sig, hvis du har brug for at vide mere, eller hvis du f.eks. er i tvivl, om du har nogle uforløste traumer.